O grafenie

GRAFEN POSIADA POTWIERDZONĄ BADANIAMI AKTYWNOŚĆ ANTYBAKTERYJNĄ

Grafen, jako jedna z odmian węgla (innymi odmianami węgla są diament lub grafit) jest płaską, jednowarstwową strukturą złożoną z atomów węgla, połączonych w sześciokąty. Bardzo łatwo wchodzi w reakcje z innymi metalami, zmieniając przy tym swoje właściwości. Ma jednoatomową grubość, a w uproszczeniu określa się go mianem struktury dwuwymiarowej. Ze względu na nietrwałość takiej powłoki, znaczenie w nauce znalazły trwalsze pochodne grafenu, takie jak tlenek grafenu, czy zredukowany tlenek grafenu. W tej postaci posiada on właściwości nanocząsteczek.

 

Tlenek grafenu jest to pojedyncza warstwa tlenku grafitu, który podobnie jak grafen złożony jest z heksagonalnie ułożonych pierścieni węglowych o strukturze plastra miodu. W przeciwieństwie do grafenu, GO jest strukturą o dużej zawartości defektów strukturalnych i tlenowych grup funkcyjnych powstałych w procesie utleniania grafitu, które umożliwiają zmianę jego właściwości w celu określonego zastosowania. Pojedyncza warstwa GO jest strukturą dwuwymiarową, natomiast żele tworzone z kilku warstw GO są strukturami trójwymiarowymi.

 

Badania wykonane w Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej wykazały, że tlenek grafenu, posiada między innymi aktywność przeciwbakteryjną. Wyniki tych badań zostały potwierdzone w innych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

 

Grafen wykazuje szereg właściwości, tj. przewodnictwo, przezroczystość, mechaniczna wytrzymałość i elastyczność, dwuwymiarowa struktura, wyjątkowe właściwości elektroniczne, nie występujących w takiej kombinacji w jakimkolwiek innym materiale.

Zakres potencjalnych zastosowań grafenu obejmuje

Badania nad grafenem są wielką inspiracją dla nowych rozwiązań technicznych, w różnych dziedzinach życia i gospodarki, gdyż może on zastąpić dotychczasowe materiały w wielu aplikacjach.

Prowadzone badania nad zastosowaniem grafenu i jego pochodnych w medycynie wskazują na właściwości grafenu również, jako nośnika cząsteczek, transportującego np. leki.