KIM JESTEŚMY?

Wytwarzamy innowacyjne produkty na bazie grafenu

GRAPHENE IDEAS (GI) to firma technologiczna działająca w dziedzinie biomedycyny i bioinżynierii, wytwarzająca innowacyjne produkty (kosmetyki, wyroby medyczne, produkty lecznicze) na bazie grafenu (w tym tlenku grafenu) do zastosowania w kosmetologii oraz medycynie.

Grafen to nanomateriał utworzony z atomów węgla o strukturze plastra miodu i grubości jednego atomu. Jest to materiał wyjątkowy i unikalny, ponieważ łączy ze sobą zestaw właściwości nigdy wcześniej nieodkrytych, w żadnym innym materiale znanym do tej pory.

Ten zestaw to: wytrzymałość mechaniczna, elastyczność, właściwości termiczne (wysoka przewodność), przejrzystość dla całego spektrum fal elektromagnetycznych, nieprzepuszczalność dla praktycznie wszystkich substancji, właściwości biologiczne, zdolności sensoryczne, właściwości elektroniczne (głównie bardzo wysoka mobilność elektronów), wysoka przewodność cieplna i elektryczna, właściwości antybakteryjne (tlenek grafenu i zredukowany tlenek grafenu).

Misja

AKTYWNE KSZTAŁTOWANIE RYNKU GRAFENU

Chcemy aktywnie kształtować rynek grafenu, jako Producent i Dystrybutor, poprzez rozwój własnych, innowacyjnych produktów.

Chcemy w sposób bezpieczny, wspierać leczenie i podnosić odporność ludzi pierwiastkami naturalnymi o działaniu leczniczym.

Wykorzystując własne zasoby, chcemy budować nasz potencjał oraz firm z nami współpracujących, w kolejnych niszach rynku w Polsce, jak i za granicą.

Misję będziemy realizować poprzez kadrę doświadczonych naukowców i specjalistów z zakresu bioinżynierii, technologię potwierdzoną wieloma badaniami i know-how wdrożeniowemu, jak też, dzięki własnym zdolnościom produkcyjnym, programowi R&D i certyfikacji w UE.

partnerzy

JESTEŚMY CZŁONKIEM KLASTRA
CIBIO WAT

Jesteśmy członkiem Klastra Cetrum Inżynierii Biomedycznej Warszawskiej Akademii Technicznej (CIBio WAT).  

Celem członków klastra jest wzmocnienie potencjału branży inżynierii biomedycznej, poprzez tworzenie sieci współpracy jego uczestników, wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie inżynierii biomedycznej, a także ich komercjalizacja.

Koordynatorem Klastra jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Instytucje Naukowo-Badawcze wchodzące w skład Struktury Organizacyjnej Klastra: